Referanseprosjekter


Oppdrag: Tilstandsvurdering Østfoldbanen
Kunde: Jernbaneverket Region Øst
Referanse: Haagen Hølaas
Beskrivelse: Inspeksjon og tilstandsvurdering av mastefundamenter på Østfoldbanens Østre linje
Status: Avsluttetneste referanse
referanseoversikten
forrige referanse
startside