Reteranseprosjekter

Tegne illustrasjoner til nytt regelverk for jernbane (2000)
Tilstandsinspeksjon Østfoldbanen (2000)
Formann rehabilitering av NSB generaldirektørbolig Filipstad (2001)
Byggelederassistent nytt dobbeltspor Sandvika-Asker (2002-03)

startside