Referanseprosjekter


Oppdrag: Nytt dobbeltspor Sandvika-Asker
Kunde: Jernbaneverket Utbygging
Referanse: Steinar Gaarden
Beskrivelse: Byggelederassistent på parsellen SV4
Status: Avsluttetreferanseoversikten
forrige referanse
startside